Trao Trả

“Cháu bà nội... tội bà ngoại”

“Cháu bà nội... tội bà ngoại”

Việc giúp con trông cháu là việc rất bình thường, không chỉ giúp cho bà có niềm vui mà còn đỡ đần gánh nặng gia đình cho con cái. Tuy nhiên, sự giúp đỡ đó cũng có nhiều điều phức tạp gây ảnh hưởng tới mối quan hệ trong gia đình.