Trần Bình Minh

VTV phủ nhận tin nhà báo Lê Bình bị thu thẻ

VTV phủ nhận tin nhà báo Lê Bình bị thu thẻ

Thông tin nhà báo Lê Bình không còn là Giám đốc VTV24 được ông Trần Bình Minh,Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt chia sẻ với báo chí chiều tối nay, 5.10. Ông Minh cũng phủ nhận việc bà Lê Bình bị thu thẻ nhà báo.