Trầm Thuyết Kiều

Con rể ông Trầm Bê rời ghế Phó Tổng Giám đốc Sacombank

Con rể ông Trầm Bê rời ghế Phó Tổng Giám đốc Sacombank

Ông Trầm Bê và con trai rời khỏi HĐQT Sacombank. Con rể ông Trầm Bê cũng rời khỏi hàng ngũ lãnh đạo. Nhiều xáo trộn nhân sự ngân hàng diễn ra thời gian qua. Ai sẽ nắm giữ cổ phần Sacombank sau tái cơ cấu, câu hỏi này đến nay vẫn chưa có lời giải đáp.