Trả Góp

Hôn nhân năm đầu: Tình yêu 'sống' bằng gì?

Hôn nhân năm đầu: Tình yêu 'sống' bằng gì?

Thực tế cho thấy năm đầu của hôn nhân là năm nổ ra nhiều xung đột nhưng nó cũng có thể là một năm đẹp nhất của đời người. Như nốt đầu tiên của bản nhạc, năm đầu tiên ảnh hưởng đến toàn bộ bản nhạc hôn nhân.

Tin tiêu điểm