Tiffany Trump

Cách hội con nhà giàu các nước tiễn năm cũ, đón năm mới 2017

Cách hội con nhà giàu các nước tiễn năm cũ, đón năm mới 2017

Chẳng mấy khi mới có dịp được nghỉ lễ dài ngày, vậy nên, hội con nhà giàu các nước liền nhanh chóng lên kế hoạch "xõa" hết mình với các bữa tiệc thâu đêm, các chuyến du lịch khắp năm châu bốn bể. Đơn giản hơn nữa thì đi mua sắm giải khuây vậy...