Tia X

Phát hiện “quái vật vũ trụ” lớn bằng 20 tỉ Mặt trời

Phát hiện “quái vật vũ trụ” lớn bằng 20 tỉ Mặt trời

GD&TĐ - Sử dụng các thiết bị theo dõi hiện đại, các nhà thiên văn học vừa xác định ra một hố đen có sức tăng trưởng cực kỳ nhanh và họ đã xếp nó như một “con quỷ” có thể “ăn” một khối lượng lớn bằng mặt trời của chúng ta trong vòng 2 ngày.