Thư Tình

Thơ tình gửi người yêu “vừa cũ“

Thơ tình gửi người yêu “vừa cũ“

Em thân yêu, đây là bức thư gần cuối cùng anh gửi em, em hãy nghĩ lại trước khi nhận được thư... đòi quà. Hi vọng nhận được hồi âm của em, ít nhất là trên Facebook.