Thêu Dệt

Những bóng hồng có thật trong âm nhạc Trịnh Công Sơn

Những bóng hồng có thật trong âm nhạc Trịnh Công Sơn

Rất nhiều người đã được cho/tự nhận là người tình của cố nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn, ai cũng gắn mình với một câu chuyện ngọt ngào. Thế nhưng, những người có thật và hiện diện trong âm nhạc của ông không nhiều.

Tin tiêu điểm