The Washington Post

Tuần trăng mật kém vui của ông Donald Trump

Tuần trăng mật kém vui của ông Donald Trump

Tỉ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Donald Trump trong 100 ngày đầu tiên thấp nhất so với các đời tiền nhiệm, tính từ năm 1945. Chính phủ Mỹ đang đứng trước nguy cơ đóng cửa đúng vào ngày ông Trump tròn trăm ngày ngồi ghế Tổng thống.