Thanh Tâm

Điều gì khiến thanh kiếm Samurai trở nên đặc biệt?

Điều gì khiến thanh kiếm Samurai trở nên đặc biệt?

Kĩ năng chiến đấu của Samurai được hỗ trợ rất nhiều bởi sức mạnh của thanh kiếm trên tay. Các Samurai sở hữu nhiều loại kiếm khác nhau và theo thời gian, chúng đã trải qua nhiều thay đổi trong thiết kế. Một số mẫu kiếm có thể kể đến như chokutu, kodachi, tachi, katana, odachi, wakizashi và uchigatana.