Tham Chiến

Xem xe bọc thép tự chế siêu dị của ISIS tại Iraq

Xem xe bọc thép tự chế siêu dị của ISIS tại Iraq

Cuộc chiến của nhóm khủng bố ISIS tại Iraq, Syria, Libya trong nhiều năm qua đã hình thành nên những loại vũ khí tự chế khá dị, trong đó đáng kể là các loại xe bọc thép được chế lại từ xe dân sự hoặc xe nông cụ.