Thụ Thai

Sẽ xuất hiện người biến đổi gien, khỏe như siêu nhân?

Sẽ xuất hiện người biến đổi gien, khỏe như siêu nhân?

Theo Hightech, các diễn giả đều đồng ý rằng robot hóa sẽ dẫn đến tình trạng thất nghiệp ồ ạt ngay từ những năm 2020, sau 10 năm sẽ xuất người biến đổi gien và vào năm 2030, các trường đại học sẽ được thay thế bằng các lớp học online...

Tin tiêu điểm