Thế Long

Bệnh viện bí hiểm nhất thế giới ở Hungary

Bệnh viện bí hiểm nhất thế giới ở Hungary

Một bệnh viện cũ ở Budapest được xây dựng từ những năm 1930 và dùng làm hầm trú ẩn hạt nhân trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Ngày nay, nó trở thành một bảo tàng lịch sử nổi tiếng.