TP.Sóc Trăng

Phó Giám đốc lộ clip sex nhận quyết định thôi việc

Phó Giám đốc lộ clip sex nhận quyết định thôi việc

Chiều nay (10/10), ông Triệu Công Danh - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng đã đến huyện Kế Sách trao quyết định buộc thôi việc cho ông Nguyễn Văn Viễn - Phó giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Kế Sách (Sóc Trăng).