TP.Cần Thơ

Những lý do lãng xẹt để… chết

Những lý do lãng xẹt để… chết

Sự sống và cuộc đời này quý giá làm sao, vậy mà vẫn còn đó rất nhiều người xem những thứ ấy tựa một trò chơi online, muốn “quit” lúc nào cũng được.