THU HƯƠNG

Ma túy và hậu quả của nó đối với sức khỏe con người

Ma túy và hậu quả của nó đối với sức khỏe con người

5% số người trưởng thành trên thế giới, tương đương với gần 250 triệu người trong độ tuổi từ 15 đến 64, đã ít nhất một lần sử dụng ma túy vào năm 2014, theo báo cáo mới nhất về Tình hình Ma túy thế giới mới phát hành của Cơ quan phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC).