THU HƯƠNG

Cách giữ quần áo luôn phẳng phiu

Cách giữ quần áo luôn phẳng phiu

Để tiết kiệm thời gian là, bạn có thể giữ quần áo không nhàu bằng cách phơi ngay sau khi giặt, treo lên mắc để giữ dáng áo, dùng hơi nước giữ ẩm…