Sở GD&ĐT Gia Lai

Gia Lai đẩy mạnh công tác tự đánh giá ở các cơ sở giáo dục

Gia Lai đẩy mạnh công tác tự đánh giá ở các cơ sở giáo dục

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Gia Lai hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên (GDTX); trong đó có những yêu cầu về công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài.

Gia Lai lưu ý tổ chức thi THPT quốc gia năm 2020

Gia Lai lưu ý tổ chức thi THPT quốc gia năm 2020

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Gia Lai hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; trong đó có đưa ra những nhiệm vụ tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2020.