Sưu Tầm

Tọa đàm về Tấn trò đời

Tọa đàm về Tấn trò đời

GD&TĐ - Tọa đàm xoay quanh bộ sách Tấn trò đời của Honoré de Balzac với sự tham gia của các diễn giả: dịch giả, chuyên gia văn học Pháp Lê Hồng Sâm, giảng viên Trần Hinh, tiến sĩ chuyên ngành Lý luận ngôn ngữ học Dương Xuân Quang sẽ diễn ra 18h00, ngày 11 tháng 7 năm 2018 tại Thư viện Trung tâm Văn hóa Pháp (24 Tràng Tiền, Hà Nội).

 Hành trình kết nối và trải nghiệm

Hành trình kết nối và trải nghiệm

GD&TĐ - Gắn các hoạt động giáo dục học sinh với việc tìm hiểu, giới thiệu và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc của địa phương là hoạt động giáo dục được các nhà trường ở vùng cao Tây Bắc tổ chức sôi nổi và mang lại hiệu quả cao. Đó là kiểu mô hình “Trường học đa văn hóa” gắn với thực tiễn đời sống…