Sáp Nhập

Bình Phước sáp nhập các phòng, ban thuộc Sở GD&ĐT

Bình Phước sáp nhập các phòng, ban thuộc Sở GD&ĐT

GD&TĐ - Sở GD&ĐT tỉnh Bình Phước vừa tổ chức công bố các quyết định thành lập các phòng, ban chức năng thuộc sở; công bố và trao quyết định bổ nhiệm các trưởng, phó phòng thuộc sở. Sau khi hợp nhất các phòng chức năng, chuyên môn, bộ máy hành chính Sở từ 10 phòng giảm còn 4; 27 trưởng, phó phòng giảm còn 12...

Điều chỉnh phương án sắp xếp lại trường mầm non, phổ thông công lập

Điều chỉnh phương án sắp xếp lại trường mầm non, phổ thông công lập

GD&TĐ - Để việc sắp xếp lại các trường mầm non, phổ thông công lập đồng bộ với việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã theo tinh thần Nghị quyết số 37-NQ/TW, Sở GD&ĐT Hải Dương đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát và điều chỉnh lại phương án sắp xếp các trường mầm non, phổ thông công lập giai đoạn 2019-2021.

Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương tạm dừng sáp nhập sở, ngành

Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương tạm dừng sáp nhập sở, ngành

GD&TĐ - Để sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn theo tinh thần Nghị quyết số 18, Kết luận 34 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết 18, Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương tạm dừng việc sáp nhập các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh (sở, ngành), cấp huyện (phòng, ban).
 

Sắp xếp mạng lưới trường lớp: Nhiều tín hiệu vui

Sắp xếp mạng lưới trường lớp: Nhiều tín hiệu vui

GD&TĐ - Đề án rà soát, điều chỉnh mạng lưới trường, lớp học đang được ngành Giáo dục triển khai và bước đầu đạt nhiều tín hiệu tích cực. Nhiều điểm trường lẻ đã được sáp nhập về điểm trường chính, để phù hợp với điều kiện thực tế ở từng địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý, nâng cao chất lượng giảng dạy.