Sputnik

Mạng xã hội nào nguy hiểm nhất với sức khỏe?

Mạng xã hội nào nguy hiểm nhất với sức khỏe?

Các nhà khoa học Anh nói Instagram là mạng xã hội nguy hiểm nhất đối với sức khỏe, thông tin này dựa trên báo cáo được công bố ngày 19/5 vừa qua của Tổ chức Y tế Cộng đồng RSPH và Phong trào vì sức khỏe của giới trẻ.