Santa Clara

Có gì trên lá phiếu bầu cử tổng thống Mỹ

Có gì trên lá phiếu bầu cử tổng thống Mỹ

Ngoài tên ứng viên tổng thống, phó tổng thống của các đảng, lá phiếu nhiều bang còn dành phần để cử tri bầu chọn nghị sĩ, thống đốc... cũng như biểu quyết về các vấn đề chính sách.

Sự kỳ diệu từ bước đi

Sự kỳ diệu từ bước đi

Nghiên cứu mới đây đã chứng minh được rằng hoạt động thể chất đơn giản như sải bước trên đường có thể làm lóe lên những ý tưởng sáng tạo.