San Francisco

'Vũ khí' chống nạn tiểu bậy ở Paris

'Vũ khí' chống nạn tiểu bậy ở Paris

Đối với nhiều đô thị trên thế giới, hành vi tiểu tiện trên đường phố thực sự là tai họa khi nó vừa gây ô nhiễm, vừa tiêu tốn hàng triệu đô la để làm sạch cũng như sửa chữa cơ sở hạ tầng công cộng bị tổn hại. Nhưng hiện giờ, Paris đã có một “vũ khí mới” chống lại nạn này.

Những phát minh và sản phẩm được trông đợi nhất năm 2017

Những phát minh và sản phẩm được trông đợi nhất năm 2017

Chúng ta hãy gặp gỡ những nhà phát minh đang có các đột phá trong y học, nghệ thuật, thiết kế máy bay không người lái, chống biến đổi khí hậu và nhiều hơn thế. Dưới đây là 6 nhà phát minh với các sản phẩm được mong đợi nhất trong năm 2017.