Salon

32.000 USD mỗi lần... sơn móng tay

32.000 USD mỗi lần... sơn móng tay

Bất chấp giá sơn móng cực đắt nhưng khách hàng vẫn đổ đến nườm nượp, thường họ phải ghi danh trước nhiều tuần lễ mới hy vọng đến lượt.