Rhett Butler

Săn bắn mới thực sự là mối đe dọa lớn nhất đối với đa dạng sinh học Đông Nam Á

Săn bắn mới thực sự là mối đe dọa lớn nhất đối với đa dạng sinh học Đông Nam Á

Phá rừng và suy thoái rừng thường được coi là mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với đa dạng sinh học nhiệt đới, nhưng một nghiên cứu mới đây đã chỉ ra rằng săn bắt động vật hoang dã mới là mối nguy hại thực sự đối với sự sống còn của các loài động vật có xương sống nguy cấp tại Đông Nam Á.