Quang Lê

Nghệ sĩ hải ngoại tràn ngập “ghế nóng”

Nghệ sĩ hải ngoại tràn ngập “ghế nóng”

Mới và có sức hút là những yếu tố cần để nhiều đơn vị sản xuất quyết định mời các nghệ sĩ hải ngoại ngồi “ghế nóng” cho chương trình của mình, tạo ra cuộc cạnh tranh giữa nghệ sĩ trong và ngoài nước

Tin tiêu điểm