Quốc Lộ 13

Sài Gòn khác lạ ngày đầu năm

Sài Gòn khác lạ ngày đầu năm

Không còn những dòng người đông nghìn nghịt, hối hả... trên các tuyến đường và người dân cũng được "sống chậm lại" trong sáng mùng 1 Tết Đinh Dậu.