Phúc Hưng

Hàng chục người uy hiếp công an xã

Hàng chục người uy hiếp công an xã

Năm người bị tình nghi khai thác trái phép bãi sò giống bị công an xã mời về làm việc, một lúc sau họ được hàng chục người kéo đến giải thoát.