Phan Long

Tình báo Mỹ đau đầu dò tìm boongke Putin

Tình báo Mỹ đau đầu dò tìm boongke Putin

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của tình báo Mỹ là nghiên cứu năng lực của Nga trong một đòn trả đũa khi xảy ra chiến tranh hạt nhân. Trong đó, mối quan tâm đặc biệt của họ dành cho việc dò tìm các boongke ngầm mà quân đội Nga dùng làm nơi bảo vệ cho các nhà lãnh đạo cao cấp trước mối đe dọa hạt nhân.