Lỗ Lũy Kế

Nữ chủ tịch 8x làng chứng khoán Việt Nam

Nữ chủ tịch 8x làng chứng khoán Việt Nam

Hoàng Hải Anh hiện là một trong những nữ lãnh đạo chứng khoán hiếm hoi thuộc thế hệ 8x. Hoàng Hải Anh hiện là một trong những nữ lãnh đạo chứng khoán hiếm hoi thuộc thế hệ 8x.