Lê Vân

Khi đàn ông đi chợ

Khi đàn ông đi chợ

Đàn ông có ai thích đi chợ không nhỉ? Mình thì rất khoái. Tại sao gọi là “chợ búa”? Hay ám chỉ ở đây nơi người dưng, bán mua gì cũng phải cảnh giác, trả giá. Lớn chớn là bị "búa" vào đầu. Tếng ồn như búa gõ vào đầu hay ăn thêm đôi ba giá là tức ói máu, hệt "búa bổ vào đầu"? Chợ đêm úng mùi héo hon...

Khi showbiz “nhảy bổ” vào văn chương

Khi showbiz “nhảy bổ” vào văn chương

Chỉ buồn một nỗi, chưa có một nhà lý luận phê bình văn học Việt Nam nào chạm mắt đến sách của showbiz Việt, và xem như đây là loại sách có cũng như không, không đáng để quan tâm.

Tin tiêu điểm