Làm Nhục

Những kỹ năng giúp trẻ đối phó yêu râu xanh

Những kỹ năng giúp trẻ đối phó yêu râu xanh

Lạm dụng tình dục có thể xảy ra với trẻ ở bất cứ nền văn hóa, xã hội, chủng tộc, tôn giáo nào. Giới chức và chính các bậc phụ huynh cần trang bị cho trẻ những kỹ năng cần thiết để trẻ tự bảo vệ mình khỏi nạn xâm hại tình dục.