Làm Loạn

Gửi vợ về nhà mẹ đẻ 'dạy lại'

Gửi vợ về nhà mẹ đẻ 'dạy lại'

Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, mỗi khi xảy ra mâu thuẫn, người vợ buông lời xúc phạm cha mẹ chồng và đe dọa ly hôn. Cực chẳng đã, anh chồng gửi vợ về nhà cha mẹ đẻ, nhờ họ dạy bảo vợ lại giúp mình, sau đó đệ đơn ly hôn.