Hạnh Chi

Kinh hoàng cảnh lột lông thỏ man rợ

Kinh hoàng cảnh lột lông thỏ man rợ

Bị ghì chặt xuống những chiếc bàn gỗ, lôi đi lếch thếch và la hét trong sợ hãi: đó chính là cách mà những chú thỏ bị tra tấn để lấy lông cho ngành công nghiệp thời trang.