Hương Giang

Phát triển năng lực tự học cho sinh viên

Phát triển năng lực tự học cho sinh viên

GD&TĐ - Đây không phải là một vấn đề mới nhưng cũng chưa bao giờ là cũ. Thực tế hầu hết sinh viên đều gặp khó khăn với vấn đề này. Đó là lý do Học viện Quản lý Giáo dục tổ chức Hội thảo với chủ đề nêu trên.