Hoàng Thiên Hậu Thổ

Mùng 1 Tết phải cúng sao cho đúng?

Mùng 1 Tết phải cúng sao cho đúng?

Sau bữa cơm cúng Giao thừa để tiễn năm cũ đón năm mới với nhiều điều tốt đẹp, sáng mùng 1 Tết, các gia đình người Việt đều chuẩn bị bữa cơm cúng trang trọng.

Tin tiêu điểm