Hidden Figures

Meryl Streep lập kỷ lục đề cử Oscar

Meryl Streep lập kỷ lục đề cử Oscar

Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ (AMPAS) đã hoàn thành danh sách đề cử giải thưởng Oscar lần thứ 89 với các ứng viên thuộc 24 hạng mục.