Hy Sinh

Về lại với Trường Sơn

Về lại với Trường Sơn

GD&TĐ - Trong cuộc đời binh nghiệp của mình, Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên đã nhiều lần trở lại Trường Sơn, nhưng cuộc trở về lần này của ông là mãi mãi. Ông tình nguyện trở về an nghỉ tại Nghĩa trang Trường Sơn (Quảng Trị) để vĩnh viễn nằm lại cùng những người lính từng chia ngọt sẻ bùi với ông suốt trong những năm kháng chiến chống Mỹ gian lao.