Giao Nộp

Xưng phóng viên báo để xin bỏ lỗi vi phạm

Xưng phóng viên báo để xin bỏ lỗi vi phạm

Ông P. trình bày hiện đang làm một công kinh doanh khác thẻ cán bộ và danh thiếp có ghi dòng chữ phóng viên xuất trình khi kiểm tra chỉ sử dụng “xin xỏ” cơ quan chức năng khi có xảy ra vi phạm.