Gia Huy

30 năm tách biệt trong rừng

30 năm tách biệt trong rừng

Dù có gia đình đầy đủ, con cái cháu chắt đề huề, nhưng người chồng vẫn thuyết phục vợ bỏ nhà, đến rừng Rú Chá sinh sống trong suốt 30 năm qua.