Getty Images

Nhà Trắng 'cấm cửa' nhiều cơ quan truyền thông

Nhà Trắng 'cấm cửa' nhiều cơ quan truyền thông

Một loạt các cơ quan truyền thông Mỹ như CNN, New York Times, Los Angeles Times, Politico và BuzzFeed, nằm trong số bị “cấm cửa” tham dự cuộc họp báo hôm 24/2 tại văn phòng của thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer.

Mối nguy hiểm khi hút thuốc trong nhà

Mối nguy hiểm khi hút thuốc trong nhà

Chúng ta vẫn thường nghĩ hút thuốc trong nhà và ngoài trời đều độc hại như nhau. Tuy nhiên, các nhà khoa học cảnh báo dư lượng còn lại trên đồ nội thất là mối hiểm họa lớn.