GV cốt cán

Cơ hội phát triển các trường sư phạm và đội ngũ giáo viên

Cơ hội phát triển các trường sư phạm và đội ngũ giáo viên

GD&TĐ - Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ngân hàng Thế giới tổ chức đánh giá giữa kỳ đối với Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP) từ ngày 6 -19/11/2019.

Lâm Đồng: Tập huấn CTGDPT mới cho 218 giáo viên cốt cán

Lâm Đồng: Tập huấn CTGDPT mới cho 218 giáo viên cốt cán

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Lâm Đồng đã phối hợp với Trường ĐH Sư phạm – ĐH Đà Nẵng khai mạc khóa “Bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán năm 2019” cho 218 GV cốt cán cấp THCS và THPT của tỉnh theo khuôn khổ Chương trình ETEP, hướng đến mục đích chuẩn bị cho việc thực hiện CTGDPT mới.

Hạt nhân lan tỏa tinh thần đổi mới giáo dục

Hạt nhân lan tỏa tinh thần đổi mới giáo dục

GD&TĐ - Lần đầu tiên, đối tượng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán được "đứng riêng" thành một điều trong cả hai thông tư quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông và chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông với những nội dung cụ thể về tiêu chuẩn, quy trình lựa chọn và nhiệm vụ.