Donald Trump Jr

Bên trong Tháp Trump sau bầu cử tổng thống Mỹ

Bên trong Tháp Trump sau bầu cử tổng thống Mỹ

Sau bầu cử tổng thống Mỹ hôm 8/11, các hoạt động bên trong Tháp Trump của Tổng thống đắc cử Donald Trump ở New York dường như sôi động hơn và cũng được bảo vệ cẩn mật hơn trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối chiến thắng của ông chưa có dấu hiệu dừng lại.

 

Tin tiêu điểm