Cổ Họng

5 thứ cấm kị không nên nạp vào người khi đang yếu

5 thứ cấm kị không nên nạp vào người khi đang yếu

Cơ thể có những hoạt động trao đổi chất vô cùng phức tạp. Quá trình này đòi hỏi một sự thuận lợi từ yếu tố bên trong lẫn bên ngoài. Không phải lúc nào bạn cũng ăn uống thoải mái được đâu, khi người đang có bệnh.

Tin tiêu điểm