Cáp Quang

Cáp quang biển AAG lại 'gặp sự cố'

Cáp quang biển AAG lại 'gặp sự cố'

Đại diện một số nhà cung cấp dịch vụ Internet trong nước đã xác nhận tuyến cáp quang biển quốc tế AAG (Asia America Gateway) lại gặp sự cố, tuy nhiên chưa có thông tin chi tiết về sự cố này cũng như lộ trình khắc phục.

Facebook và gia đình

Facebook và gia đình

Ông U 80 và bà U 70. Cụ thể là ông bảy mươi hai tuổi và bà thì sáu mươi sáu. Đàn ông sứ mệnh tiên phong, đúng như thiên chức, ông sớm gia nhập làng Facebook (từ đây sẽ viết là “làng phây”).