Cocktail

Thực đơn để "chuyện ấy" đầy đam mê

Thực đơn để "chuyện ấy" đầy đam mê

Một kiểu thực đơn trong một ngày, không tẻ nhạt như hàu sống và quá nhiều những gợi ý từ trái cây, sẽ giúp bạn cải thiện đời sống tình dục. Chúng không quá khó tìm, đồng thời dễ chế biến.