Chung Cư Cao Cấp

Tòa nhà hình hổ mang chúa đáng sợ

Tòa nhà hình hổ mang chúa đáng sợ

Một kiến trúc sư người Nga đã thiết kế một tòa nhà hình hổ mang chúa với hy vọng nhận được sự quan tâm của các nhà phát triển ở Trung Đông hoặc châu Á.