Chu Huyền

Vào mùa hè sau khi ra mồ hôi không nên lau khô ngay

Vào mùa hè sau khi ra mồ hôi không nên lau khô ngay

Khi bạn đổ mồ hôi vào mùa hè theo thói quen sau đó sẽ lau khô ngay rồi mồ hôi lại ra lại lau đi nữa. Làm như vậy, bất lợi cho việc tán nhiệt ngoài cơ thể, giảm thấp chức năng điều tiết nhiệt độ cơ thể.