Christopher Conselice

Vì sao ban đêm trời lại tối?

Vì sao ban đêm trời lại tối?

Cách đây 200 năm đã có những giả thuyết rằng nguyên nhân bầu trời tối về ban đêm là do các đám mây khí hydro che phủ ánh sáng từ các vì sao và do đó ngăn cản ánh sáng truyền tới Trái Đất vào ban đêm. Hiện tại, những giả thuyết này dường như đã đúng.