Chống Chọi

1.001 kiểu giải nắng của người Sài Gòn

1.001 kiểu giải nắng của người Sài Gòn

TP.HCM đang bước vào cao điểm mùa khô, nhiệt độ có thể lên đến 39 - 40 độ C. Ống kính của chúng tôi đã kịp ghi lại những khoảnh khắc mà người dân Sài Gòn chống chọi, thích nghi với cái nắng nóng tháng Tư.